Scroll Top

Arbeidsmarktinformatie

Heeft de Achterhoek door digitalisering alleen nog ICT’ers nodig?

Onderzoek naar de impact van digitalisering op loopbanen en de arbeidsmarkt in de regio Achterhoek.

Door digitalisering is ICT steeds meer vervlochten met de kernactiviteiten van ondernemingen, overheden en instellingen in de publieke en private sector. De grens tussen ‘de ICT’ers’ en overige beroepen vervaagt steeds meer. Deze ontwikkeling zet druk op de beschikbaarheid van kwantitatief voldoende aanbod van personeel en heeft gevolgen voor de kwalitatieve eisen hiervan.

Wat zijn de gevolgen van digitalisering in de regio Achterhoek?

Om meer inzicht te krijgen in deze gevolgen heeft Matchcare, in samenwerking met Graafschap college, VNO NCW Gelderland-Midden en Provincie Gelderland, een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd. Het arbeidsmarktonderzoek verbindt de stakeholders in de regio Achterhoek en wordt mogelijk gemaakt door de genoemde partners en CA-ICT. Het onderzoek sluit aan op beleidsinitiatieven die gericht zijn op eigen regie bij de burger, een Leven Lang Leren en initiatieven op het gebied van Human Capital.

De aanpak onderscheidt zich door, naast beroepen en vakgebieden, ook talenten, 21e -eeuwse vaardigheden en digitale kennis & skills te belichten om zodoende de aansluiting tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt te versterken.

Uitkomsten van het onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat in steeds meer banen digitale vaardigheden benodigd zijn. Ook andere 21e -eeuwse vaardigheden zijn in toenemende mate van belang. Door hierin te investeren nemen de loopbaanmogelijkheden voor werkenden en niet-werkenden toe.

Tegelijkertijd blijft het beheersen en tijdig ontwikkelen van voor het beroep specifieke vakvaardigheden essentieel en een voorwaarde om aan de slag te gaan en blijven in een specifiek beroep. Door vakgerichte opleiding en actuele kennis breder toegankelijk te maken kunnen drempels worden weggenomen voor werkenden en instromers.

Door met zowel 21e -eeuwse vaardigheden áls vakvaardigheden te matchen ontstaat een meer realistisch beeld van de loopbaanmogelijkheden van een individu. Ter verkenning staan in het rapport voorbeelden waarin een beroepsgroep weergegeven wordt met de best passende beroepsgroepen uit andere vakgebieden.

Arbeidsmarktdashboards voor professionals

In samenwerking met Matchcare brengen we de arbeidsmarkt in de regio Achterhoek in zicht door middel van interactieve Dashboards.

Eindrapportage Arbeidsmarktonderzoek Achterhoek

Impact van digitalisering op loopbanen en de arbeidsmarkt in de regio Achterhoek.
Laat je gegevens achter en wij sturen je het volledige rapport toe.

#

Het onderzoek heeft geleid tot een aantal informatieve dashboards voor het individu en de arbeidsmarktprofessional. De gegevens van de arbeidsmarkt zijn gekoppeld aan het ePortfolio van een gebruiker. Door deze koppeling kan iemand zien welke mogelijkheden hij of zij heeft op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er verschillende dashboards ontwikkeld voor professionals.

In de arbeidsmarktkennisbank van Matchcare is de data van alle vacatures (van Jobfeed), studenten van DUO -erkende opleidingen en werkzoekende kandidaten van het UWV samengebracht. Ook is informatie over de werkende beroepsbevolking (van CBS) meegenomen. De gegevens zijn gestructureerd en ontleed op talenten en vaardigheden, zodat het mogelijk is de arbeidsmarktkennisbank per regio en vakgebied voor de vraag, het aanbod en het opleidingsaanbod tot op vaardighedenniveau in beeld te brengen. De data is kwalitatief getoetst in de regio door middel van deskresearch en het afnemen van interviews. Op deze manier worden de resultaten van kwantitatief en kwalitatief onderzoek aan elkaar verbonden. Voor de regionale verdieping is gekozen om het vakgebied ICT te belichten.